WW Ekochem Spółka z o.o. Sp.k.

Wytłaczarki, butelczarki, ślimaki, urządzenia peryferyjne, granulaty tworzyw

WW Ekochem Spółka z o.o. Sp.k.
wersja en

Recykling

Zajmujemy się przerobem odpadów z tworzyw sztucznych, w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym. W ciągłej sprzedaży oferujemy również:
  • PVC przemiały:
    • Twarde w różnych kolorach do produkcji rur, profili,
    • Twarde przezroczyste do produkcji zniczy,
    • Miękkie do produkcji uszczelek, spodów obuwniczych, węży
  • TPE – w przemiale lub w postaci uszczelki
  • PP, PE, ABS, PC przemiały
Prowadzimy także skup czystych, sortowanych odpadów poprodukcyjnych w postaci zlepów, przetrysków, wyrobów wadliwych itp.